فرم ثبت اطلاعات جهت دریافت نمایندگی گروه کارخانجات اشی مشی

اطلاعات فردی


اطلاعات شرکت:


‫‫وضعیت نیروی انسانی


وضعیت امکانات حمل و پخش


وضعیت فضای کار


سوابق کاری
مسائل مالی
مهارت های لازم